ارائه من در مورد Internet Protocol Television یا IPTV

امروز سر کلاس درس Network programming and distributed applications همه بچه ها حدود ۱۰ دقیقه ارايه دادند.

موضوعی که من ارايه دادم Internet Protocol Television یا IPTV بود.هر دانشجویی از قبل یک مقاله تحقیقی را برای استاد فرستاده بود که باید بر روی آن یک پرزنت آماده می کرد.آپلودش کرده ام در این  آدرس که اگر خواننده فارسی زبان به دردش خورد و با موتور جستجو آمد اینجا بتونه استفاده کنه.( یک فایل PDF با حجم ۳۰۰ کیلو بابت)

پی نوشت :‌در سوئد خیلی راحت همه را با اسم کوچک صدا می زنی.مثلا استاد این درس من Robert است که راحت با اسم کوچکش صداش می زنم.نمی خواهد یک تریلی عناوین را ردیف کنی برای هر کسی.

Advertisements