ارايه من در مورد Cloud Computing (رایانش ابری) به زبان انگلیسی—لینک دانلود اصلاح شد

امروز برای درس Mobile and Distributed Computing ارایه ای در مورد رایانش ابری انجام دادم.

فایل پی-دی-اف PDF آن ارایه رادر اینجا آپلود کرده ام که اگه کسی خواست استفاده کنه.

البته نگرش من به موضوع بر پایه پردازش داده های بسیار بزرگ و کمکی که رایانش ابری در این زمینه می تواند به ما بکند هست.تاکید هم

بر مدل MapReduce و پیاده سازی متن باز آن یعنی Hadoopاست.

از اینجا دانلود کنید.

Advertisements